[1]
Phạm, M. 2021. Hệ thống quản lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 tiêu chuẩn quốc tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Petrovietnam Journal. 8, (Aug. 2021).