Phạm, Minh. 2021. “Hệ thống quản Lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 Tiêu chuẩn quốc Tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”. Petrovietnam Journal 8 (August). http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/767.