[1]
M. Phạm, “Hệ thống quản lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 tiêu chuẩn quốc tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”, PVJ, vol. 8, Aug. 2021.