Phạm, M. “Hệ thống quản Lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 Tiêu chuẩn quốc Tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”. Petrovietnam Journal, Vol. 8, Aug. 2021, http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/767.