Phạm, Minh. “Hệ thống quản Lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 Tiêu chuẩn quốc Tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”. Petrovietnam Journal 80 (August 10, 2021). Accessed February 2, 2023. http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/767.