1.
Phạm M. Hệ thống quản lý năng lượng tích hợp ISO 50001:2018 tiêu chuẩn quốc tế ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. PVJ [Internet]. 2021Aug.10 [cited 2023Feb.2];80. Available from: http://tapchidaukhi.vn/index.php/TCDK/article/view/767